FASSAADI REMONT


FASSAADI REMONT - teenus, milleta ei saa hakkama ükski hoone Eestis. Väliskeskkonna mõjul kaotab hoone üsna kiiresti oma välisilme. Autode heitgaasid ja tahm, mis sadestuvad sintele ning eri liiki sademed viivad vajaduseni teostada remonditöid.

Fassaadi renoveerimine on põhjalik protsess, mis sisaldab endas mitmeid tööetappe. Kõige alguses tuleb leida hoone defektid ning viia läbi hoone diagnostika. Selle tulemusena tulevad esile fassaadi purunemise põhjused ning kõige optimaalsemad viisid nende likvideerimiseks, pärast mida saab välja pakkuda fassaadi taastamise variandid. Väga oluline on valida õiged materjalid. Kasutatavad materjalid peavad sobima olemasolevate seinakonstruktsioonidega ja varem kasutatud materjalidega. Värvimistööde kvaliteetseks teostamiseks on alati vaja kõigepealt värvitav pind ette valmistada.
Fassaaditööde õnnestumise alus seisneb põhjalikkuses, millega teostatakse värvimise eeltöid. Näiteks, kui fassaadi valesti krohvida ja pahteldada, siis värvimisel sein imab värvi endasse ebaühtlaselt, mis viib selleni, et seina värvitoon on ebaühtlane. Sammaste alusplaadi, karniiside, vihmaveesüsteemide remont, pinnase muutlikus ja adsombeerumisvõime, lahustuvate soolade juuresolek, pH-näitajäd – kõike seda tuleb arvesse võtta. Iga fassad imab ning laseb niiskust läbi erimoodi. Fassaadi krohvimise, pahteldamise ja värvimise juures on vaja materjale, mis imavad ning lasevad niiskust läbi ühtemoodi. Kui niiskus koguneb krohvi- või värvikihi alla, hakkab fassaad vettima, pudenema, lahtikoorduma või hallitama.


TAASTAME AJALUGU!


Sõna «restaureerimine» seostub paljudel aja jooksul kannatada saanud kunstiteoste ja vanade hoonete taastamisega. Suuremal osal juhtudest, peetakse restaureerimise all silmas vanade ehitise elementide eemaldamist ning uute sarnaste ehitamist. Kui arhitektuuri mälestis on oma ajaloolise välimuse täielikult kaotanud, seisneb restaureerijate ülesanne selles, et säilitada tööde käigus maksimaalselt palju olemasolevaid fragmente ja alles seejärel üritada uuesti luua kaotatud tükke jooniste, piltide ja fotode abil. Sellisel moel aitab restaureerimine taastada hoonele selle ajaloolis-arhitektuurilise väärtuse ning esialgse välimuse.

Tuleb ära märkida, et fassaadise restaureerimine on kõige raskem fassaaditööde liik, sest see nõuab meistritelt märkimisväärset kogemust hoonete dekoratiivsete elementide taastamises. Taolised tööd nõuavad juveliiri täpsust ja meisterlikkust, eriti mis puutub skulptuurifragmentide taastamist ja kipsist uute detailide valmistamist.

Me teostame laias valikus remonttöid ning fassaadide renoveerimistöid, seal hulgas:

  • krohvi- ja maalritöid ( koos pindade tasandamisega)
  • fassaadi dekoratiivelementide kopeerimine šabloonide abil
  • arhitektuuriliste elementide, ehisribade, kullatud detailide restaureerimine
  • dekoratiivsete ehisribade taastamine, kipsist vormide valmistamine
  • hoone paneelidevaheliste vuukide tihendamine
  • tellismĂĽĂĽritise taastamine
  • rõdude remont
  • alusvärviga töötlemine
  • hoone seinte värvimine

Kõik need tööd on parem usaldada inimest hoolde, kes omavad vastavat töökogemust. Taolised fasaaditööd tuleb teostada süstemaatiliselt ja õiges järjekorras. Kui eirata õiget ehitustehnoloogiat ükskõik millisel tööetapil, on võimatu saavutada kvaliteetset tulemust.

Baufas OÜ | Leheküljel kasutatav materjal on autoriõigusega kaitstud | Phone: (+372) 55 85 890 | info@baufas.ee